చరిత్ర విడాకులు నార్వే — సెంటర్ ఫర్ మహిళల మరియు పురుషజాన్సెన్ సిగ్నల్స్ ఎలా వ్యాప్తి జ్ఞానోదయం ఆదర్శాలు యూరోప్ లో దోహదపడింది ఒక సరళీకరణ విడాకుల చట్టాలు డెన్మార్క్-నార్వే లో యొక్క. అయితే, నార్వేజియన్ విడాకులు నియమాలు మరియు రాజకీయాలు ఎత్తివేశారు విరామం తర్వాత డెన్మార్క్, మరియు నార్వేజియన్ మహిళలు మరియు పురుషులు నిరోధిత కుడి విడాకులు అంతటా నుండి వ శతాబ్దం వరకు యొక్క, ఒక కొత్త సరళీకరణ జరిగింది — నార్వేజియన్ విడాకుల చట్టం. అయితే, అత్యంత వంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో విడాకుల రేటు నార్వే ఉండిపోయింది తక్కువ కోసం అనేక దశాబ్దాల ముందు, ఒక గుర్తించదగిన పెరుగుదల. జాన్సెన్ వివరిస్తుంది నిరంతర తక్కువ విడాకులు రేట్లు మొదటి సగం యొక్క వ శతాబ్దం ప్రధానంగా ఫలితంగా ఆర్థిక అడ్డంకులు, మహిళల మీద ఆధార భర్త జీతం, మరియు భయం యొక్క సామాజిక కళంకం. ఇతర కారకాలు బహుశా దోహదపడింది ఉంచడం విడాకులు రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయి సాంస్కృతిక తో విడాకులు మరియు అపనమ్మకం యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ. అయితే విప్లవం విడాకులు ఉంది మరియు ఇంటర్కనెక్టడ్ తో ఇతర సోషల్ రివల్యూషన్స్, ఇటువంటి విద్య, లైంగిక విప్లవం, మరియు మహిళలు యొక్క ప్రవేశం శ్రామిక, మర్చిపోయి ఆ పునాదిని వేశాడు జరిగినది డౌన్ అనేక శతాబ్దాలుగా. సిద్ధాంతపరంగా, జ్ఞానోదయం మరియు సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సంస్కరణ ఉద్యమాలు లేట్ వ శతాబ్దం ఒక ముఖ్యమైన భాగాన్ని పోషించింది సరళీకరణ విడాకులు. చట్టబద్ధంగా, విప్లవం విడాకులు స్కాండినేవియా ఉంది లేవనెత్తింది ఆఫ్ ప్రొటెస్టంట్ రీఫార్మేషన్ మరియు మళ్ళీ ద్వారా నార్వేజియన్ విడాకులు సంస్కరణ.

మీరు ఇప్పటికే చదివి ఆమె ప్రచురణ ఇక్కడ. లింగ చరిత్రకారుడు మరియు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, సెంటర్ ఫర్ మహిళల మరియు పురుష పరిశోధన వద్ద యురిబ్. జాన్సెన్ అధ్యయనం చేసింది నార్వేజియన్ కుటుంబ చరిత్ర మరియు ఇటీవల ప్రచురించిన ఒక వ్యాసం నార్వేజియన్ విడాకులు